Home / Slide / “Sermayenin saldırılarına karşı iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’a”

“Sermayenin saldırılarına karşı iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’a”

Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve İletişim-İş sendikaları olarak gerçekleştirdiğimiz açıklamayla, tüm işçi ve emekçileri talepler etrafında birlik olmaya ve ortak 1 Mayıs kutlamaya çağırdık. Seçim sonrası TÜSİAD ve iktidar tarafından dile getirilen “reform” sözünün işçiler için işsizlik, yoksulluk ve sefalet anlamına geldiği belirtilen açıklamada, saldırılara karşı 1 Mayıs’ta kitlesel ve yaygın olarak alanlarda olmanın önemine işaret edildi. 3 sendikanın çağrısıyla İstanbul Avcılar Marmara Caddesi’nde yapılan basın açıklamasına Disk Genel İş 2 No’lu Şube yönetimi, Liman-İş Sendikası temsilcileri ve siyasi partiler de destek verdi.

Ortak açıklamayı ise Genel Başkanımız Seyit Aslan okudu. İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a 2018’de başlayan, 2019 yılında derinleşerek devam eden kapitalist krizle girildiğini belirtilen Aslan, “İktidarın önce krizi inkar etme, sonra krizi öteleme ve krizin ortaya çıkardığı sonuçları gizleme çabaları sonuçsuz kaldı. Ortaya çıkan ve artarak devam eden işsizlik, yükselen enflasyon, ücretsiz izinler, kapanan ve konkordato ilan eden fabrikalar çığ gibi büyüdü. TL; dolar ve diğer para birimleri karşısında erimeye devam ediyor. Yaşanan zamlar sonrasında işçi ve emekçilerin alım gücü düşüyor, açılan tanzim satış yerleri hiçbir sorunu çözmüyor. Yoksulluk bıçak gibi kemiğe dayandı, delmek üzere. İktidar tarafından alınan bütün tedbirlerin bir işe yaramadığı gün gibi ortada” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ DAHA ZORLU GEÇECEK”

İktidarın krizin faturasını işçi ve emekçilere yıkmak için sermayeyle birlikte hareket ettiğine dikkat çeken Aslan, önümüzdeki dönemin işçi ve emekçiler için daha zorlu geçeceğini ifade etti. Aslan, “İşsizlik sigortası fonunu sermayenin yağmasına açtı ve tepe tepe kullanıyorlar. Hiç geçmediğimiz köprülerin, tünellerin ve gitmediğimiz hastanelerin parasını devlet bizden aldığı vergilerle ödüyor. İktidar, sermayeye vergi afları, düşük sigorta primleri, düşük faizli krediler, geri dönüşü olmayan hibeler vererek, borçlarının yeniden yapılandırıyor, işçi ve emekçilere ‘kemer sıkmaya devam edin’ diyor. Ücretlere yeterli zamlar yapmıyor. Taşerondan kadroya geçmiş yüz binlerce işçi sözleşme hakkında mahrum bırakılıyor. 2020 yılına kadar 4+4 ile yetinin deniyor. İşyerlerinde çalışma koşulları konusunda tedbirler alınmıyor. Grevler yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlükler kullanılmaz hale geliyor. Her gün en az beş işçi kardeşimiz iş cinayetleri ile öldürülüyor. Eğitim ve sağlık hakkı artık para ödemeden alınamıyor” diye konuştu.

TALEPLER ETRAFINDA BİRLİK ÇAĞRISI

Yerel seçimlerde henüz oy sayımı bitmeden, TÜSİAD Başkanının “Önümüzdeki 4.5 yıl seçim yok, hükümet reformlara başlamalıdır” direktifini verdiğini hatırlatan Seyit Aslan, iktidarın ve muhalefetin sermayenin isteklerini yerine getirmede aynı fikirde olduklarını vurguladı. Aslan, TÜSİAD’ın reformdan kastının kıdem tazminatının fona devri, çalışma yaşamının sermayenin istediği biçimde değiştirilmesi, özelleştirme, taşeronlaştırma, ücretlerin düşürülmesi, iş cinayetlerinin devam etmesi, sendikasızlaştırma, grev yasağı ve iş cinayeti olduğunu söyledi. TÜSİAD’ın ‘reformundan’ işçi ve emekçilerin payına, işsizlik, yoksulluk ve sefalet düşeceğini ifade eden Aslan, “2019 1 Mayıs’ına giderken, sermayenin değil işçi ve emekçilerin talepleri karşılanmalı. İktidar, TÜSİAD’ın taleplerini değil, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamalı” dedi. Açıklamada talepler etrafında birlik olma, örgütlenme, güçlü ve kitlesel olarak 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada şu talepler dillendirildi:

Zamlar geri alınsın, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın, vergide adalet sağlansın.

İşten atmalar yasaklasın, kadrolu güvenceli çalışma sağlansın.

Ücretsiz izin uygulamalarına son verisin, “gönüllü çıkış” adı altındaki uygulamalar durdurulsun.

Ücretler artırılsın, çalışma saatleri düşürülsün, haftalık 36 saatlik çalışma tanınsın.

İşsizlik sigortası fonunun yağmalanmasına son verilsin, tüm işsizlerin yararlanacağı biçimde düzenlensin, işsizlik sigortası fonu yönetim ve denetimi işçilere-sendikalara verilsin.

Kıdem tazminatı fonu gasbına dönük girişimlere son verilsin.

Tüm taşeron işçiler kadroya geçirilsin, kadrolu işçiler eşit ücret ve sosyal haklardan yararlansın, taşeronluk yasaklansın.

Tüm işçilere insanca çalışma, yaşama koşulları ve insanca ücret sağlansın, asgari ücret vergi dışı bırakılsın.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın, iş cinayetleri yaşanmasın.

Emeklikte yaşa takılanlar için yasal düzenlemeler yapılarak emeklilik hakkı tanınsın.

Esnek çalışma ve güvencesiz çalışmaya son verilsin.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın, barajsız, yasaksız sendikal haklar sağlansın, grev yasakları son bulsun, lokavt yasaklansın, işçilere dayanışma grevi ve genel grev hakkı tanınsın.

Kadın işçilere eşit işe eşit ücret uygulansın. Çalışma koşulları, kadın sağlığı dikkate alınarak düzenlensin, işyerinde kreş ve emzirme odaları zorunlu hale gelsin.

Bütün mülteci işçilere eşit haklar tanınsın ve yasalarla güvence altına alınsın.

Hakkında admin

Check Also

Sendikamızın Bayram Mesajı

İnsanlığın salgınla mücadele ettiği günlerde, emeğin karşılık bulduğu, barışın büyüdüğü, insanca ve sağlıklı yaşayacağımız bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir