Home / Genel / Tutuklu işçiler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın

Tutuklu işçiler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400’e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama yapıldı.
Kurumlar adına ortak açıklamayı sendikamız Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yaptı. Aslan açıklamasında, tutuklu 3. Havalimanı işçileri ile sendikacıların serbest bırakılmasını istedi.

Tutuklanan havalimanı işçilerinin insanca çalışma talebinin tüm işçi sınıfının talebi olduğunu vurgulayan Aslan şöyle konuştu: “Sürekli iş kazaları yaşayan, ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze bırakılan, balık istifi gibi tahtakurulu koğuşlarda yatırılan İstanbul 3. Havalimanı inşaat işçileri haklı talepleri için eyleme geçti. Taleplerinin karşılanması için meşru yollardan hak arayan binlerce işçinin taleplerini karşılamak yerine, işçileri suçlayan açıklamalar sonrası çağrılan kolluk kuvvetleri işçilere gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Bu saldırı ve baskılar sonrasında yüzlerce inşaat işçisi gözaltına alındı, onlarca işçi ve iş kolunda çalışma yapan sendikacılar tutuklandı. 3. Havalimanı ortaklığına miyarlarca lira aktaran iktidar işçilerin talepleri karşısında şahin kesildi. Gece, gündüz demeden havalimanının yetişmesi için çalıştırılan işçilerin haklı talepler için yaptıkları eylemler bir kez daha dış güçlerin oyunu olarak nitelendi.”

İŞÇİLERİN TALEPLERİ AÇIK VE NET
İşçilerin taleplerinin açık ve net olduğunu ifade eden Aslan, “Ücretler zamanında ödensin, yatakhanelerdeki tahtakuruları temizlensin, yemekler düzeltilsin, iş güvenliği önlemleri alınsın, servis sorunu çözülsün. 3. Havalimanı işçilerinin talepleri haklı ve meşru taleplerdir. Bu talepler anayasa da ve iş kanununda yer bulan taleplerdir. Aynı zamanda işçilerin bu haklı talepleri Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. İktidar ve işverende bu taleplerin yasalarda varolan, işverenlerin yerine getirmekte zorunlu olduğu talepler olduğunu bilirler. Ama yerine getirmezler, talepleri için mücadele edenler ise saldırıya uğrar, tutuklanır. İnşaat işçilerinin talepleri tüm işçi sınıfının ve emekçilerin talepleridir.”

HAK MÜCADELESİ BASKI YOLUYLA ENGELLENEMEZ
“İşçilerin toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellenmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alınması, anti-demokratik ve hukuki olmayan uygulamalardır” diyen Aslan, kolluk güçlerinin her yerde her adımda patronların yanında taraf olduğuna, işçilere şiddet uyguladığına dikkat çekti. Genel başkan sözlerine şöyle devam etti “İşçilerin hak mücadelesi zor ve baskı yoluyla engellenemez. İşçilerin talepleri, tüm işçi sınıfının taleplerdir. Tutuklanan onlarca inşaat işçisi ve sendika yöneticileri serbest bırakılmalıdır. İşçilerin anayasal haklarını çiğneyen işverenler ve gösteri hakkına saldıranlar hakkında soruşturma açılmalı ve yargılanmaları sağlanmalıdır. Bizler inşaat işçilerinin yanındayız. Haklı mücadeleleri mücadelemizdir. Bu metinde imzası bulunan sendikacılar, emek ve meslek örgütleri yöneticileri olarak tutuklanan işçilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını istiyor, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmasını, insanca çalışma ve yaşama koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.”

İŞÇİLERİN TALEPLERİNİN HAKLI OLDUĞUNU BİLİYORUZ
TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Turan Bayrak, “Tüm inşaat işçilerinin yanındayız, işçilerin taleplerinin haklı olduğunu biliyoruz” dedi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi adına konuşan Mürsel Fırat da, tutuklanan işçiler ve sendika yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye’de her şeyden önce devletin bütün kurumlarında, özel sektörde de olsa iş güvencesi problemi var. Son 4-5 yıla baktığımızda ülkede yaşanan sürecin bir birinden bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Bugün havalimanını yetiştirmek için yüzlerce işçinin kölece çalıştırılıyor. Çok makul talepleri bile karşılanmayan inşaat işçilerinin tutuklanarak cezaevine konulmasını kınıyoruz. Dünde, bugünde, yarında mücadeleyi birlikte yürütmenin yollarını aramaktan başka çaremiz yok. bu karanlığı bu şekilde yırtabiliriz.” Tüm- Tok Derneği Başkanı Hasan Bayrak ise, “Bizim de üyelerimiz arasında onlarca inşaat işçisi bulunmakta. Havalimanında çalışan işçilerin, sendikacıların haksız yere tutuklanmasını, biz de dernek olarak kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması içinde tüm demokrasi güçlerinin sahip çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

AÇIKLAMAYA DESTEK VEREN KURUM VE KİŞİLER
Açıklamaya imzalarıyla destek veren 400 kurum ve kişinin isimleri ise şöyle:

KESK Genel Merkezi, Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Başkanı
Kani Beko CHP İzmir Milletvekili \ DİSK Eski Genel Başkanı
Eğitim Sen Genel Merkezi
SES Genel Merkezi
Tüm Bel Sen Genel Merkezi
BES Genel Merkezi
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası(ESM) Genel Merkez
DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi
Cam Keramik-İş Sendikası Genel Merkezi
İletişim-İş Sendikası Genel Merkezi
Dev Yapı-İş Sendikası Genel Merkezi
Haber Sen Genel Merkezi
Tarım Orkam Sen Genel Merkezi
Tüm Köy Sen Genel Merkezi
Tüm Tok Der Genel Merkezi
Remzi Çalışkan Genel-İş Genel Başkanı
Cafer Konca DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri
Gökhan Durmuş TGS Genel Başkanı
Mustafa Kuleli TGS Genel Örgütlenme Sekreteri
Taner Şanlı Genel-İş Örgütlenme Sekreteri
Musa Servi DERİTEKS Genel Başkanı
Ahmet Kabaca Petrol-Iş Sendikasi Genel Sekreteri
Turgut Düşova Petrol-Iş Sendikasi Genel Mali Sekreteri
Mustafa Mesut Tekik Petrol-Iş Sendikasi Genel Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri
Oğuz Zengin Tüm Bel Sen Denetleme Kurulu
Memiş Sarı DİSK Ege Bölge Başkanı
Hüseyin Ateş Sosyal İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
Genel İş Sendikası Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler
BES Ankara 1 No’lu ve 2 No’lu Şubeler
Eğitim Sen Ankara 1, 2, 3, 4, 5 No’lu Şubeler
Eğitim Sen Balıkesir Şubesi
ESM Ankara 1 No’lu Şube
BTS Ankara Şubesi
Yapı Yol Sen Ankara Şubesi
Haber Sen 1 ve 2 No’lu Şubeler
Tüm Bel Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler
Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şubeler
Tüm Bel Sen Aydın Şubesi, Antalya Şubesi, Kırklareli Şubesi, Zonguldak Şubesi
Tüm Tis Ankara Şubesi
Tüm Tis İstanbul Şubesi
Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu ve 5 No’lu Şubeler
Tüm Bel Sen Sinop Temsilciliği
SES Ankara Şubesi
SES Balıkesir Şubesi
SES Sinop Temsilciliği
SES İstanbul Aksaray Şubesi
SES İstanbul Anadolu Yakası ŞubeEş başkan Nurdan Gürer, Eş Başkan Erdal Güzel
SES İstanbul Şişli Şube Eş Başkan Abuzer Aslan, Eş Başkan Ferdane Çakır
SES İstanbul Bakırköy Şube Eş Başkan Mürsel Fırat
SES Amasya Temsilciliği
Eğitim Sen Amasya Şubesi
Eğitim Sen Sinop Şubesi
Eğitim Sen Merzifon Temsilciliği
Eğitim Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği
Eğitim Sen Manisa Şubesi
BES Balıkesir Şubesi
Gebze Sendikalar Birliği Başkan ve Yöneticileri İşyeri Temsilcileri
Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu
Konut İşçileri Sendikası Ankara Şubesi
Necmettin Aydın Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı
Şerafettin Koç Çelik -iş Sendikası Gebze Şube Başkanı
Selami Büyük Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Şehmus Kaygusuz Petrol-Iş Sendikasi Batman Şube Başkani
Mehmet Sinoğlu Petrol-Iş Sendikasi Batman Şube Başkan Yardimcisi
M. Emin Kapuci Petrol Iş Sendikasi Batman Şube Mali Işler Başkan Yardimcisi
Mehmet Sinoğlu Petrol-Iş Sendikasi Batman Şubesi Idari Sekreteri
Ercan Yavuz Petrol-Iş Trakya Şube Başkanı
Ümit Ormanci Petrol-Iş Trakya Şube Başkan Yardımcısı
Süleyman Akyüz Petrol-İş Gebze Şube Başkanı
Şivan Kırmızıçiçek Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
Eyüp Aydemir Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
Erçin Çulcu Petrol İş Sendikası Mersin Şube Başkanı
İrfan Levent Petrol İş Sendikası Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Dinçer Basın Iş Istanbul Şube Başkanı
Cumali Sağlam DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi
Melih Yalçın TMMOB İKK İzmir Sözcüsü
Adil Çiftçi Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı
Engin Topal Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
Arif Yıldız Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
Güral Doğan Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı
Şükret Sevgener Genel İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
Ali Haydar Kara Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı
Emine Yılmaz Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı
Kemal Köroğlu Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı
Ümit Gültekin Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri
Özgür Genç Genel-İş İstanbul 7 No’lu Şube Sekreteri
Selvi Ok Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Başkanı
Şükran Yılmaz Disk Genel İş Dersim Şube Başkanı
Hüseyin Hilmi Ovalı DİSK Genel İş Balıkesir Şube Başkanı
Kemal Göksoy Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı
Özgür Yüksek Genel İş Sendikası Mersin Şube Sekreteri
Vakkas Kılınç Genel İş Sendikası Mersin Şube Mali Sekreteri
Hüseyin Hilmi Ovalı Disk Genel İş Balıkesir Şube Başkanı
Gürsel Köse Gıda-İş Ege Bölgesi Şube Başkanı
Nuri Aysever DİSK/Gıda-İş Bursa Bölge temsilcisi
Ergin Tekin DİSK Gıda-İş Dersim Temsilcisi
Mazhar Uzbek DİSK Gıda-İş İzmir Temsilcisi
İbrahim Gümüştaş DİSK Gıda-İş Balıkesir Temsilcisi
İbrahim Kızılyer DİSK Gıda-İş İstanbul Bölge Temsilcisi
Zedin Yumli Lastik İş İzmir Şube Başkanı
Ziya Ünal Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
Özay Bektaş Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Işıklı Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Can Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Günay Onayman DİSK Emekli Sen Bursa Şube Başkanı
Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı
Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri
Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Yöneticisi
Hüseyin Bozkurt Emekli Sen Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
Lütfiye Özkan DİSK Emekli-Sen Bolu Şube Başkanı
Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı
Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri
Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandirma Şube Yöneticisi
Tacettin Aydın DİSK Emekli Sen Samsun Şube Başkanı
İ. Hayri Özener DİSK Emekli Sen Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
İmam Özdemir Kültür Sanat Sen Mersin Şube Başkanı
Murat Özkan Kültür Sanat Sen Mersin Şube Yöneticisi
Halil İbrahim Güner TGS İzmir Şube Başkanı
Rüstem Kara Eğitim İş Samsun Şube Başkanı
Kadir Taylan Eğitim-İş Bandırma Şube Başkanı
Bülent Metin Eğitim İş Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı
Necip Vardar Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
Canan Kebenç Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Mali Sekreteri
Hasan Ali Kılıç Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
Bülent Taşpınar Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri
Şenay Akyol Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı
İsmet Süzer Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı
İsmail H. Şimşek Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
Ali Özatlı Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Doğan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı
İnal Akoğlu Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
Cemil Özen Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
Derya Şimsek Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı
Atakan Erdağı Eğitim Sen Bursa Şube Sekreteri
Eylem Eslek Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı
Sinan Muşlu Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı
İsmail Usluoğlu Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri
Tacettin Durdu Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
Özgür Saçkesen Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
Elif Yaşar Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
İlhami Coşkun Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
Esra Ergüzeloğlu Kilim Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurul üyesi
Eyüp Kızıl Tarsus Eğitim Sen Şube Başkanı
Macide Boyumlu Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi
Tayfun Cengiz Özlük Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi
Atilla Özkul Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi
Şahin Yücel Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi
Berna Kalav Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi
Okan Bolat Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
Tuğrul Kalın Eğitim Sen Ceyhan Şube Yöneticisi
Fatih Toprak Eğitim Sen Ceyhan Şube Temsilcisi
Ulaş Apaydın Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı
Erkan Uğur Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Uygur Orhan Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Rüstem Gümüş Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Belkıs Karabulut Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Demir Nuray Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kekilli Vural Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Nuriye Yılmaz Eğitim Sen Malatya Şube Yöneticisi
Bedrettin Önder Eğitim Sen Samsun Şube Yöneticisi
Sezgin Yılmaz Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı
Özgür Narin Eğitim Sen Ordu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Hıdır Aygün Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri
Ali Ekber Beyaz Eğitim Sen Çorum Mali Sekreteri
Kenan Sırma Eğitim Sen Çorum Hukuk Sekreteri
Nurcan Hasırcıoğlu Eğitim Sen Çorum Kadın Sekreteri
Tuncay Solmaz Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri
Turabi Ağlamaz Eğitim Sen Çorum Örgütlenme Sekreteri
Zehra Kulalı Gezici Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı
Ramazan Kaman Eğitim Sen Bolu Şube Sekreteri
Doğan Yıldız Eğitim Sen Bolu Şube Yöneticisi
Ahmet Özkan Eğitim Sen Bolu Eski Şube Başkanı
Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı
Oğur Aydın Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit Canan Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Kaya Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Kahraman Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Seycan Eğitim Sen Düzce Şube Temsilcisi
Fevzi İpek Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi
İrfan Ertürk Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi
Ersel Dede Eğitim Sen Sakarya Şube Sekreteri
Mürsel Taçyıldız Eğitim Sen Sakarya Şube Eski Sekreteri
Musa Doğan Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı
Erkan Köseoğlu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
İnan Aydın Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
Ayşe Yılmaz Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
Hıdır Gündoğdu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
Güven Demirol Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı
Mustafa Güven BES İzmir Şube Başkanı
Deniz Çetin BES İzmir Şube Sekreteri
Fatma Arslan BES İzmir Şube Kadın Sekreteri
Özcan Balkaya BES İzmir Şube Örgütlenme Sekreteri
Çağlar Yıldız BES İzmir Şube Basın Yayın Sekreteri
Muzaffer Lafçı BES İzmir Şube Hukuk Sekreteri
Sinan Tunç BES Adana Şube Başkanı
Erdal Aslan BES Adana Şube Yöneticisi
Yusuf Kaya BES Mersin Şube Başkanı
Kemal Göçmen BES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
Kazım Hazar BES Dersim Şube Yöneticisi
Ertuğrul Alper BES Çorum Şube Başkanı
İsrafil Şahin BES Samsun Şube Başkanı
Yılmaz Tuluk BES Samsun Şube Yöneticisi
Halil Karaçubuk BES Bandırma Temsilcisi
Nazmiye Öztürk Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
Saffet Karahasanoğlu Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi
İlyas Ulukaya Tüm Bel Sen İstanbul 3 No’lu Şube Sekreteri
Aydın Şahin Tüm Bel Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Aygün Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
Özcan Çelebi Tüm Bel Sen Ordu Şube Başkanı
Mazlum Doğan Tüm Bel Sen Dersim Şube Başkanı
Canan Solak Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı
Mustafa Özbay Tüm Bel Sen Mersin Şube Yöneticisi
Navzat Veli Dedeoğlu Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı
Nilgün Demirtaş SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi
Suat Suna SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi
Hayriye Kaplan SES İstanbul Şişli Şube Yöneticisi
Fadime Kavak SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi
Songül Çağlayan Karakurt SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi
Hatice Şeker SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
Sinan Tuğrul SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
Hülya Deniz Şeşeoğulları SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
Kenan Dağ SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetici
Hülya Baran Ulaşoğlu SES İzmir Şube Eş Başkanı
Fatih Sürenkök SES İzmir Şube Eş Başkanı
Başak Edge Gürkan SES İzmir Şube Sekreteri
Birol Aşık SES Bursa Şube Sekreteri
Dr. Veli Aydoğan SES Sakarya Temsilcisi
Dr. Erkan Dikmen SES Sakarya Temsilcisi
Nurşat Yeşil SES Dersim Şube Başkanı
Duygu Kurban SES Dersim Şube Sekreteri
Orhan Karakaya SES Kayseri Şube Başkanı
Recep Memiş SES Kayseri Şube Sekreteri
Niyazi Acer SES Kayseri Denetleme Kurulu Başkanı
Hasan Gönen SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Ender Paydaş SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Özkan SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Figen Kara SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Bozkurt SES Mersin Şube Eş başkanı
Filiz Çelebi SES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
Sakine Doğan SES Malatya Şube Yöneticisi
Şükrü Deniz SES Malatya Şube Yöneticisi
Hüseyin İspir SES Malatya Şube Yöneticisi
Özgür Ulu SES Samsun Şube Başkanı
Süleyman Bal SES Samsun Şube Sekreteri
Ferit Ceylan SES Ordu Şube Başkanı
Turgut Türkoğlu SES Çorum Şube Başkanı
Derya Coşkun SES Elazığ Şube Başkanı
Fulya Yeğin SES Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur Öğüt SES Elazığ Şube Yöneticisi
Adem Sarıçoban Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı
Mehmet Antmen Mersin Tabip Odası Başkanı
Bülent Çuhadar BTS İzmir Şube Başkanı
Mehti Seyhan BTS İzmir Şube Sekreteri
Tonguç Özkan BTS Adana Şube Başkanı
Reşat Taş Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı
İlksen Temizkan Yapı Yol Sen Adana Şube Yöneticisi
Erbil Karakaş Yapı Yol Sen Samsun Şube Başkanı
Kenan Korkmaz Yapı Yol Sen Elazığ Şube Başkanı
İrfan Gültekin Yol İş Mersin Şube Başkanı
Mehmet Selen Yol İş Samsun 1 No’lu Şube Sekreteri
Nizamettin Bacalan Diyarbakır Yol İş 1 No’lu Şube Genel Sekreteri
Necmi Kupa Haber Sen İzmir Şube Başkanı
Sedat Altıntop Haber Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Selman Gül Haber Sen Adana İl Temsilcisi
Savaş Gürkan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı
Murat Tarum Tümtis Kayseri Temsilcisi
Hüseyin Samer Kristal İş Mersin Şube Başkanı
Zeynel Öztaş Tek Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
Ali Öner Tek Gıda İş Ordu Şube Başkanı
Ali Başkeser Tek Gıda İş Samsun Şube Başkanı
Arif Türköz Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi
Çetin Çağlayan Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi
Caner Fırat Tez Koop İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
Tarık Sayın Tez Koop İş Samsun Şube Başkanı
Engin Şevket Şimşek Tez Koop İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
Mehmet Potur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Tan Turan Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
Filiz Konur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
Nakit Yılmaz Tes İş Samsun Şube Başkanı
Gökay Özdal Tes İş Samsun Şube Sekreteri
Cengiz Polat Tes İş Samsun Şube Mali Sekreteri
İrfan Kızılyurt Tes İş Samsun Şube Eğitim Sekreteri
Emrah Baylan Tes İş Samsun Şube Teşkilat Sekreteri
Faruk Aksoy TEKSİF İzmir Şube Başkanı
Makum Alagöz Deriteks İzmir Şube Başkanı
Zekayi Sağra Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı
Tuncay Zengin Tüm Köy Sen Ordu Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Kara Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi
Yılmaz Demir Tarım Orkam Sen Adana Şube Başkanı
Erdem Avcı Tarım Orkam Sen Samsun Şubesi Sekreteri
Fatma Şahin Emekli Sen Adana Örgütlenme Sekreteri
Ali Yılmaz Emekli Sen Samsun Şube Başkanı
Av. Kenan Çetin Tunceli Baro Başkanı
Hüseyin Mak Pertek Ziraat Odası Başkanı
Fehmi Enginalp Nilüfer Kent Konseyi Başkanı
Caner Gökbayrak DOĞADER Bursa Şube Başkanı
Rahim Dede ASDER Bursa Şube Başkanı
Bayram Duran Bursa Dersimliler Derneği Başkanı
ADD Merzifon Şubesi
Hacıbektaş Vakfı Merzifon Şubesi
Merzifon Çevre Platformu
Taşova Yeşilırmak Çevre Platformu
Öznur Güvenir Ankara Batıkent Haber
Nurullah ÜNSAL Divriği Kültür Derneği
Özgür Doğan AKA-DER
Nurettin Kemertaş HDP Ankara Yenimahalle İlçe Eş Başkanı
Onur Şahin Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri
Nurcan Altundaşar Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Mehtap Sakinci Çoşgun 10 Ekim Barış Ve Dayanışma Derneği Başkanı
Mustafa Eberliköse Halkevleri MYK Üyesi
Cuma Gürsoy Ankara 78’liler girişimi

Hakkında admin

Check Also

Genel Başkanımız Seyit Aslan ÇAYKUR’daki Süreci Değerlendirdi

Genel Başkanımız Seyit Aslan, Çaykur’da toplu iş sözleşmesi sürecini ve mevsimlik işçilerin kadro sorununu Evrensel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir